KGFB | Porsche Finance Group Hungary

KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Minden üzembentartó számára kötelező.

A gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB biztosítás) kötelező minden járműre, amit Magyarországon helyeztek forgalomba.

KGFB biztosítás alapján a biztosító áll helyt az általunk másoknak okozott kárért. Egy baleset költsége akár több millió forint is lehet, amit KGFB biztosítás nélkül a károkozó üzembentartónak kell megfizetnie.

Érdeklődjön most

A szolgáltatásról

Legyen biztonságban

A KGFB biztosítással a helyettünk kifizetett kár személyi sérülés esetén 6,45 millió eurónak, dologi kár esetén 1,3 millió eurónak megfelelő forintösszegig terjedhet.

ÖN MELLETT VAN, HA A LEGROSSZABB BEKÖVETKEZIK

A gépjármű-felelősségbiztosítás kifizeti a feltételszerű kártérítési igényeket, és elhárítja az indokolatlan követeléseket.

NEM BÍZZUK A VÉLETLENRE

Partnerbiztosítóink - Alfa, Allianz, Generali és UNIQA biztosítók – kárrendezési gyakorlata garancia a gyors és szakszerű szolgáltatásra.

A KGFB ÉS A CASCO BIZTOSÍTÁSOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG

KGFB BIZTOSÍTÁS

A KGFB biztosítás törvényileg előírt kárbiztosítás. Az Ön által másoknak okozott károkra nyújt fedezetet. Az uniós országokban nyilvántartásba vett gépjárművekre felelősségbiztosítást kell kötni, amely a másoknak okozott kárra nyújt fedezetet. Ez a kötelező biztosítás az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes. A biztosító ebben az esetben a biztosított által másoknak okozott anyagi kárra vagy személyi sérülésre fizet kártérítést. A biztosítás azonban nem fedezi a károkozó jármű vezetőjét, sem pedig az egyéb költségeket (pl. a saját jármű javításának költségeit).

CASCO BIZTOSÍTÁS

A KGFB biztosítással ellentétben a Casco biztosítás az Ön járművében keletkezett feltételszerű károkra terjed ki. A Casco biztosítás megkötésére vonatkozóan nincs törvényi kötelezettség, szabadon választható. Fedezetet nyújthat például a szerződő fél saját gépjárművének sérülésére, megrongálódására, eltulajdonítására, az autóban található tárgyak lopásából eredő károkra vagy egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételére.

ISMERKEDJEN MEG PARTNEREINK KGFB TERMÉKEIVEL

Ez is érdekelheti

CASCO BIZTOSÍTÁS

Védje autóját minden helyzetben! A Casco biztosítás ideális védelmet biztosít gépjárművének megóvására.

GAP BIZTOSÍTÁS

A GAP biztosítás teljes lopás- vagy totálkár esetén fedezi a járműnek az eredeti vételára és az aktuális értéke közötti különbségét.