Fizetéskönnyítési lehetőségek

Alábbi tájékoztatónkkal a Porsche Finance Zrt. által kínált fizetéskönnyítő lehetőségekről kívánunk pontos, világos és érthető áttekintést adni arra az esetre, ha gépjármű kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerződése törlesztésének során nehézségekbe ütközne.
Kérjük, tanulmányozza át figyelmesen, melyek között biztosan megtalálja segítségünkkel az Önnek leginkább megfelelőt.

Fizetéskönnyítési lehetőségek tájékoztató (PDF)

Tájékoztató a Porsche Finance Zrt.-nél a felmondott és elszámolt szerződések éves tájékoztatási kötelezettségéhez kapcsolódó méltányossági eljárásról

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, engedje meg, hogy tájékoztassuk Társaságunk által biztosított méltányossági eljárás eljárási rendjéről, amely kizárólag a 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról - 275. §-ban szabályozott éves tájékoztatási kötelezettséghez kapcsolódik a megszűnt szerződésekkel kapcsolatban.

A jelen tájékoztatás nincs semmiféle összefüggésben Magyarország kormánya 47/2020 (III.18.) számú Kormányrendeletében elrendelt a lakossági és vállalati hitelek törlesztési moratóriumával.

A jelen tájékoztató elolvasása előtt Ön egy tájékoztató levelet kapott Társaságunktól, mely kizárólag arra vonatkozóan tartalmaz információkat, hogy milyen nyilvántartási számon jött létre a szerződés és annak megszűnése után fennmaradó tartozás összegéből 2019. évben milyen összegű teljesítések történtek és azok milyen jogcímen kerültek elszámolásra.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen tájékoztató kizárólag a felmondott és elszámolt kölcsönszerződésekre, zártvégű pénzügyi lízingszerződésekre és nyíltvégű pénzügyi lízingszerződésekre vonatkozik, illetve az azokkal kapcsolatban előterjeszthető méltányossági eljárásra.

A méltányossági kérelem azt követően terjeszthető elő, hogy az éves tájékoztató levelet Ön megkapta.

A méltányossági eljárás kizárólag írásban kezdeményezhető elektronikus levélben, azaz e-mail-ben vagy postai úton. A jelenlegi korlátozásokra figyelemmel javasoljuk az e-mail-en történő előterjesztést, melyben kérjük közölni az Ön vezeték és utónevét, lakcímét és az Ön szerződésének a nyilvántartási számát, továbbá azt, hogy mi a kérelme.

Társaságunk elektronikus levelezési címe: info@porschefinance.hu

Társaságunk postai levelezési címe: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kérelem benyújtása - önmagában - nem jelenti annak automatikus elfogadását. Társaságunk minden esetben fenntartja az egyedi elbíráslás jogát, melynek során további dokumentumok rendelkezésre bocsátását kérheti. Ezeknek a célja az, hogy az életkörülményeit és pénzügyi kötelezettségeit megismerhessük.

A méltányossági eljárás során megvizsgáljuk az eddig történt teljesítéseket és azokat a korábban történt eseményeket is, melyben már fizetési könnyítést kért és kapott, továbbá az általunk tett ajánlatokkal kapcsolatos nyilatkozatokat. Figyelembe vesszük az esetlegesen folyamatban lévő peres és nem peres eljárásokat.

A méltányossági kérelmet 30 nap alatt bíráljuk el, amelyhez, ha további adatra, információra van szükségünk jelezzük. Nagyon fontos az eljárásban, hogy elektronikus levelezési cím pontos legyen és azt rendszeresen figyeljék, mert a folyamatos információ áramlás csak így valósulhat meg.

A méltányossági kérelem elutasítása esetén Önnek lehetősége van a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testületénél méltányossági kérelmet előterjeszteni, melynek iratait a következő linken találhatja meg:

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/fogyasztovedelmi-kapcsolattartoknak-szolo-informaciok/a-penzugyi-bekelteto-testulet-pbt-elerhetosege

Budapest, 2020. április 27.

Tájékoztató felmondott és felszámolt szerződések éves tájékoztatási kötelezettségéhez kapcsolódó méltányossági eljárásról 2020.04.28. (PDF)