Tájékoztatók | Porsche Finance Group Hungary

Moratórium

Ebben a menüpontban gyűjtöttük össze a Porsche Finance Zrt. Ügyfeleit érintő, jogszabályok által biztosított fizetési moratóriumokkal kapcsolatos információkat, tudnivalókat.

TÁJÉKOZTATÁS FIZETÉSI MORATÓRIUMRÓL

A 2020. évi CVII. törvény és a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratórium időtartama és a moratóriumot igényelhető adósok köre többször módosult és végül 2022.12.31 napjával lezárult.

Társaságunk mindazon Ügyfelek esetében, akik éltek a fizetési moratórium által biztosított lehetőséggel akár csak átmenetileg is, az érintett finanszírozási szerződéseket újra kalkulálta, átszámította. A hivatkozott törvény értelmében az igénybe vett fizetési moratórium időtartalmától függően a finanszírozási szerződés eredeti futamideje meghosszabbodott. A még fennálló tőketartozást és annak, az igénybe vett fizetési moratórium időszakára eső felhalmozódott kamatát, valamint a jövőbeli kamatát a hátralévő futamidő alatt kell a Lízingbevevőnek/Adósnak megfizetnie oly módon, hogy az esedékes havi lízingdíj/törlesztő részlet és a felhalmozódott kamat részlete együttesen nem haladhatja meg a havi lízingdíj/törlesztő részlet moratórium lejártát követő első, eredeti szerződési feltételeknek megfelelően (moratórium igénybevétele nélkül) kiszámított összegét.

Társaságunk az érintett Ügyfeleknek megküldte a módosult új törlesztési tervet.

Ha fizetési nehézsége merül fel, mielőbb tájékozódjon honlapunkon található fizetést könnyítő megoldási lehetőségekről, amely ezen az oldalon érhető el.

TÁJÉKOZTATÁS AGRÁRMORATÓRIUMRÓL


Magyarország kormánya 292/2022 (VIII.8.) Kormány rendeletében agrárvállalkozások részére fizetési haladékot biztosít 2023.12.31. napjáig. A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

A fizetési moratóriumban a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő adós vehet részt, de a moratóriumba való belépés időszaka lezárult.

Az Adósnak bármikor lehetősége van kilépni a fizetési moratóriumból, de ha a kilépés mellett dönt, a döntése végleges, a fizetési moratóriumba vissza már nem léphet.

A kilépési nyilatkozat az alábbiakban található és azt kitöltve és aláírva a fent megjelölt módon kell eljuttatni Társaságunkhoz:

Fizetési moratórium kilépési nyilatkozat - Agrármoratórium (PDF)