Weboldalunk futtatásához és a használhatóságának növeléséhez „cookie”-kat használunk.
Elfogadás és továbblépés

Tájékoztató a végrehajtási eljárás költségeiről

A Porsche Bank Zrt. elsődlegesen gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéseket és pénzügyi lízingszerződéseket köt.

A gépjármű finanszírozási kölcsönszerződések biztosítéka a szerződés megkötésekor 5 (öt) naptári évre kikötött vételi jog, míg a pénzügyi lízingszerződéseknél ilyen biztosíték nincs, mert a gépjármű tulajdonosa a Bank. 

Mindkét szerződés típusnál lehet a szerződésnek biztosítéka adóstárs vagy készfizető kezesség. 

A végrehajtás költségeit tágan értelmezzük, ezért a két szerződés típusnál bemutatjuk azon eseményeket is, amikor nem a bírósági végrehajtási szakaszban van a követelés érvényesítés. 

A Bank - mindkét szerződés típusnál - az Ügyfél nem fizetése okán (azaz, ha a fizetési felszólításokra az Ügyfél nem teljesített) jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. 

A kölcsönszerződések felmondása esetén - amennyiben érvényesíthető a vételi jog - egyoldalú nyilatkozattal megtörténik a vételi jog gyakorlása is és a gépjármű birtokba vétele. 

A pénzügyi lízingszerződéseknél a szerződés azonnali hatályú felmondása egyidejűleg azt is eredményezi, hogy a szerződés tárgyát képező gépjárművet az Ügyfél köteles a Bank birtokába visszaadni.

Mindkét szerződés típusnál a Bank a következő követelés érvényesítési / behajtási költséget jogosult érvényesíteni:

  • felmondás költsége, mely 30.000,-Ft + ÁFA, azaz 38.100,-Ft,
  • gépjármű értékbecslési díja;
  •  forgalomból kivonás költsége (abban az esetben, ha az Ügyfél nem adja át a Banknak a gépjárművet, azaz jogellenesen tartja birtokában);
  • a birtokba vett jármű szállításával kapcsolatban felmerülő költségek pl. tréler, üzemanyag, autópálya használati díj; Kizárólag a gépjármű finanszírozási kölcsönszerződésnél még a további költségek érvényesíthetőek:
  • vagyonszerzési illeték;
  • eredetiségvizsgálat, törzskönyv és forgalmi engedély kiállításának a költségei. A Bank a fenti költség érvényesítés lehetőségét az Általános Szerződési Feltételekben köti ki.

Mindkét szerződés típus esetén a Bank a szerződések felmondását követően azokat elszámolja és megküldi az Ügyfélnek, amely ha tartozást tartalmaz, azt az Ügyfél köteles megfizetni. Amennyiben ez a követelés nem vagy részben kerül teljesítésre, úgy annak érvényesítése elektronikus fizetési meghagyás kibocsátásával történik.

Az un. PSCC szerződéseknél a szerződés felmondását követően elszámolás készül, melyet a Bank megküld az Ügyfélnek, amely ha tartozást tartalmaz, azt az Ügyfél köteles megfizetni. Amennyiben ez a követelés nem vagy részben kerül teljesítésre, úgy annak érvényesítése elektronikus fizetési meghagyás kibocsátásával történik.

A fizetési meghagyás díja - közjegyzői eljárási díj - az érvényesített tőke követelés 3%-a, de minimum 5.000,-Ft, maximum 300.000,-Ft.

A végrehajtási záradék illetéke - a tőke követelés 1%-a, de minimum 5.000,-Ft, maximum 150.000,-Ft és adóstársanként/kezesként tőke összegétől függetlenül 5.000,-Ft/db.