MORATÓRIUM 2 MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜGYFÉL NYILATKOZATOK

2021. november 1. napjától a fizetési moratóriumot azok a természetes személyek, akik fogyasztói pénzügyi lízingszerződést kötöttek nem vehetik igénybe!

 

2021. november 1-től azok a vállalkozások igényelhették a megváltozott feltételű fizetési moratóriumot, akik 2021. szeptember hónapban moratóriummal éltek és

·         tevékenységükből származó nettó árbevétel a moratóriumi kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25 %-kal csökkent és

·         2020.03.18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötöttek kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést. 

 

A feltételekkel kapcsolatos részletesebb információ a www.porschefinance.hu/moratorium-1-2/moratorium-2/gyakori-kerdesek oldalon olvasható.

 

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI.17.) Kormány rendelet   értelmében a fizetési moratórium 2022. augusztus 1. utáni igénybevételére vonatkozó szándékát a vállalkozásnak előre, 2022. július 31.  napjáig be kell jelentenie Társaságunk felé. A határidő jogvesztő. Az igénybejelentés kizárólag a 8/2022. (VI.20.) MK rendeletben meghatározott kérelem benyújtásával történhet, melyet személyesen székhelyünkön található ügyfélszolgálatunkon vagy online módon nyújthatnak be.

 

 

A fizetési haladék  iránti igény esetén kizárólag az alábbi kérelem fogadható el:

 

Személyes benyújtás az alábbi címen lehetséges:

 

1139 Budapest, Fáy u. 27. II. em.

 

A nyitvatartásról és az elérhetőségről az alábbi oldalunkon tájékozódhat:

https://www.porschefinance.hu/uegyfelszolgalat/kapcsolat-nyitvatartas

 

Tekintettel arra, hogy a kérelem benyújtásakor az Ügyfelünket azonosítani kell, a személyes eljárás során a vállalkozás képviseletében cégképviseleti joggal rendelkező személy vagy az adott eljárásra vonatkozóan, cégszerű meghatalmazással rendelkező személy járhat el.

 

Online benyújtási mód:

Ügyfélportál rendszerünkbe belépve, csatolmányként elküldheti Társaságunk részére a fenti kérelmet kitöltve és cégszerűen aláírva.

Elektronikusan hitelesített aláírással ellátott fenti nyilatkozatot e-mail útján is megküldheti Társaságunk felé az info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu e-mail címünkre.

 


A kérelem benyújtása kizárólag 2022. július 31.-ig  lehetséges. 2022. július 31. napját követően kérelem elfogadására nincs lehetőség.

 

Amennyiben több moratóriummal érintett finanszírozási szerződése van és az egyes szerződések esetében eltérően kívánja igénybe venni a moratóriumot kérjük, hogy a moratórium meghosszabbítása iránti nyilatkozattal egyidejűleg, külön dokumentumban tájékoztassa Társaságunkat, hogy mely szerződései esetében lép ki a moratóriumból 2022.08.01. napjától.

 

Felhívjuk az érintett Ügyfeleink figyelmét, hogy 2021. november 1. napjától kezdődően a moratóriumból kizárólag írásbeli nyilatkozattal lehet kilépni, az ügyfél önkéntes teljesítése (ráutaló magatartás) nem vehető figyelembe, az teljesítésként az aktuális havi lízingdíjra nem írható jóvá.. Minta dokumentum moratóriumból való kilépésre: