Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tekintettel arra, hogy a Moratórium1 és a Moratórium2 lejártát követően az érintett pénzügyi lízingszerződések/kölcsönszerződések futamideje - a lízingdíjak/törlesztő részletek változatlanságára vonatkozó szabály alapján - akár jelentősen meghosszabbodhat, Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank elvárásának eleget téve az alábbi lehetőséget biztosítja 2022. december 31-ig a fizetési moratóriumban részt vett Ügyfeleinek.

1.      Amennyiben az Ügyfél jelzi azon szándékát, hogy a fizetési moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, Társaságunk ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel.

2.      Amennyiben az Ügyfél jelzi azon szándékát, hogy a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a fizetési moratórium lejártát követően megállapított havi lízingdíj összegénél - fogyasztónak minősülő Ügyfél esetében a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított - magasabb összegű havi lízingdíj megfizetését vállalja, Társaságunk az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel.

 

Abban az esetben ha úgy véli(k), hogy előre láthatóan a Moratórium2 megszűnését követően sem fogja(ák) tudni teljesíteni fizetési kötelezettségei(ke)t, kérjük vegye(ék) fel a kapcsolatot (e-mail:  info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu , telefon: (06 1) 4654-700/1) Társaságunkkal annak érdekében, hogy a jövőbeli pénzügyi teljesítés lehetőségét megvizsgálva közös megoldást találjunk a problémára. 

 

Porsche Finance Zrt.