Tisztelt Ügyfeleink!

 

Társaságunk azon fizetési nehézséggel küzdő Ügyfelei számára, akik vonatkozásában a Moratórium 2 2021.10.31. napján megszűnik, vagy azzal 2021.11.01. napját követően nem kívánnak élni az alábbi fizetéskönnyítő lehetőségeket biztosítja.

 

 A fizetéskönnyítő lehetőség igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél

  • 2020.03.18. napját követően a jogszabály által biztosított fizetési moratóriummal élt akár csak átmenetileg is, és
  • 2020.03.18. napját megelőzően esedékessé vált, lejárt tartozással nem rendelkezik és
  • fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetében nem áll fenn az ügyféllel szemben folyamatban lévő végrehajtás.  

 

I. Fogyasztónak minősülő Ügyfeleink részére:

A) Futamidő hosszabbítás maximum 12 hónapos időtartammal

A fizetési moratórium következtében, a jogszabály szerint meghosszabbodott futamidő további 12 hónappal történő meghosszabbításának lehetősége szerződésmódosítási díj megfizetésen nélkül.

B) Futamidő hosszabbítás maximum 36 hónapos időtartammal

Tekintettel a jelenlegi magasabb kamatkörnyezetre, ezt a fizetéskönnyítési lehetőséget kizárólag változó kamatozású lízingszerződéssel rendelkező Ügyfeleink részére tudjuk biztosítani.

Lehetőség van a futamidő további, akár 36 hónappal történő meghosszabbítására - szerződésmódosítási díj fizetése nélkül - feltéve, hogy Társaságunk által fizetőképesnek minősített harmadik személy készfizető kezességet vállal az Ügyfél fizetési kötelezettségeinek teljesítéséért a teljes futamidőre. Ez a készfizető kezesség a korábban vállalt készfizető kezességet nem váltja ki.

Mind az A) mind a B) esetben a futamidő hosszabbítás felső korlátja a szerződés tárgyát képező gépjármű 15. éves korának elérése. (A 15 éves kor a gyártási évtől számított 15. naptári év végéig tart.)

C) Gépjármű leadása - fizetési megállapodás

Amennyiben sem az A), sem a B) pont szerinti lehetőség nem megfelelő, akkor - pénzügyi lízingszerződés esetén - lehetőség van a gépjármű futamidő lejárta előtti, Társaságunk részére történő visszaadására. Ez esetben a gépjármű szakértői árával a felek a szerződésben foglaltak szerint elszámolnak és az esetleges fennmaradó tartozás részletekben való megfizetésére a felek fizetési megállapodást köthetnek.

 

II. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfeleink részére

Fogyasztónak nem minősülő ügyfeleinket kérjük, hogy fizetési nehézség fennállása esetén keressék meg Társaságunkat annak érdekében, hogy a jövőbeli pénzügyi teljesítés lehetőségét megvizsgálva közös megoldást találjunk a problémára.

A fenti fizetéskönnyítési lehetőségek igénybevételét Ügyfeleink részére 2022. december 31 napjáig biztosítjuk. Amennyiben valamely fizetéskönnyítő lehetőséggel élni kíván, kérjük vegye fel a kapcsolatot Társaságunkkal (06 1) 4654-700/1 telefonszámon vagy az info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu e-mail címünkön.

 

Porsche Finance Zrt.