MORATÓRIUM 2 -RE VONATKOZÓ ÜGYFÉL NYILATKOZATOK

Társaságunk a gyorsabb és egyszerűbb ügyintézés érdekében elektronikus úton lehetőséget biztosít Ügyfeleinek, hogy Moratórium 2 igénybe vételére illetve annak mellőzésére irányuló tájékoztatásukat www.porschemoratorium.hu weboldalon található alkalmazás igénybevételével tegyék meg. 

Az alkalmazás használatához szüksége lesz az ügyfélazonosító számára. Az ügyfélazonostó számát megtalálja, a 2020. decemberében megküldött postai levelünkben. Amennyiben ilyen levelet nem kapott és az ügyfélazonosító számát nem ismeri, telefonos ügyfélszolgálatunktól (06-1) 465-4700 is lekérdezheti vagy rendszerünkben rögzített e-mail címére - info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu oldalra küldött kérése esetén - megküldjük.

Amennyiben a fenti lehetőséggel nem kíván élni vagy több moratóriummal érintett finanszírozási szerződése van és az egyes szerződések esetében eltérően kívánja igénybe venni a moratóriumot kérjük, hogy az online alkalmazás helyett az alábbi megküldési módok közül válasszon.

A hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatos tájékoztatások e-mailben az info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu címre is továbbíthatók, vagy postai levélben is megküldhetők székhelyünkre (Porsche Finance Zrt. 1139 Budapest, Fáy u. 27.). Ne felejtse el a levélben feltüntetni az azonosító adatait és több szerződés esetében, a nyilatkozattal érintett finanszírozási szerződések számát.    

A nyilatkozatok feldolgozása a Társaságunk általi tudomásszerzést, kézhezvételt követően haladéktalanul megkezdődik, de a feldolgozás és a rendszer beállítások elvégzése így is pár napot igénybe vehet. Kérjük, hogy a nyilatkozattétel során ezen időtartammal is számoljanak. 

A tájékoztatás benyújtását megkönnyítendő, Társaságunk az alábbiakban található nyilatkozat/kérelem mintákat teszi közzé.

Nyilatkozat minta Fogyasztó esetén:

Nyilatkozat minták Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén: