MORATÓRIUM 2 MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜGYFÉL NYILATKOZATOK

2021. november 1. napjától a fizetési moratóriumot azok a természetes személyek, akik fogyasztói pénzügyi lízingszerződést kötöttek nem vehetik továbbá igénybe!

 

2021. november 1-től azok a vállalkozások igényelhetik a megváltozott feltételű fizetési moratóriumot, akik 2021. szeptember hónapban moratóriummal éltek és

  • tevékenységükből származó nettó árbevétel a moratóriumi kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25 %-kal csökkent és
  • 2020.03.18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötöttek kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést. 

A feltételekkel kapcsolatos részletesebb információ a www.porschefinance.hu/moratorium-1-2/moratorium-2/gyakori-kerdesek oldalon olvasható.

 

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020 (XII.22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2021 (IX.15.) Korm.rendelet értelmében a Moratórium 2 2021. november 1. utáni igénybevételére vonatkozó szándékát a vállalkozásnak előre, 2021.10.01.-10.31. között be kell jelentenie Társaságunk felé. A határidő jogvesztő. Az igénybejelentés kizárólag a 6/2021. (IX.15.) MK rendeletben meghatározott kérelem benyújtásával történhet, melyet személyesen székhelyünkön található ügyfélszolgálatunkon vagy online módon nyújthatnak be.

 

A moratórium meghosszabbítása iránti igény esetén kizárólag az alábbi kérelem fogadható el:

Személyes benyújtás az alábbi címen lehetséges:

1139 Budapest, Fáy u. 27. II. em.

A nyitvatartásról és az elérhetőségről az alábbi oldalunkon tájékozódhat:

https://www.porschefinance.hu/uegyfelszolgalat/kapcsolat-nyitvatartas

Tekintettel arra, hogy a kérelem benyújtásakor az Ügyfelünket azonosítani kell, a személyes eljárás során a vállalkozás képviseletében cégképviseleti joggal rendelkező személy vagy az adott eljárásra vonatkozóan, cégszerű meghatalmazással rendelkező személy járhat el.

 

Online benyújtási mód:

Ügyfélportál rendszerünkbe belépve, csatolmányként elküldheti Társaságunk részére a fenti kérelmet kitöltve és cégszerűen aláírva.

Elektronikusan hitelesített aláírással ellátott fenti nyilatkozatot e-mail útján is megküldheti Társaságunk felé az info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu e-mail címünkre.

 A moratórium igénybevételére vonatkozó nyilatkozat kizárólagosan a fentiek szerinti módon tehető meg.

A Miniszterelnöki Kormányiroda és a Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint kellő felkészülési idő (október hónap egésze) biztosításával elvárható, hogy akinek jogos érdeke fűződik a moratórium meghosszabbításához, az személyesen jelenjen meg a hitelezőnél vagy az online nyilatkozattétel valamely formáját alkalmazza.


A kérelem benyújtása kizárólag 2021. október 1. és október 31. között lehetséges. 2021. október 31. napját követően kérelem elfogadására nincs lehetőség.

Amennyiben több moratóriummal érintett finanszírozási szerződése van és az egyes szerződések esetében eltérően kívánja igénybe venni a moratóriumot kérjük, hogy a moratórium meghosszabbítása iránti nyilatkozattal egyidejűleg, külön dokumentumban tájékoztassa Társaságunkat, hogy mely szerződései esetében lép ki a moratóriumból 2021.11.01. napjától.

 

Felhívjuk az érintett Ügyfeleink figyelmét, hogy 2021. november 1. napjától kezdődően a moratóriumból kizárólag írásbeli nyilatkozattal lehet kilépni, az ügyfél önkéntes teljesítése (ráutaló magatartás) nem vehető figyelembe, az teljesítésként az aktuális havi lízingdíjra nem írható jóvá.

 

Minta dokumentum moratóriumból való kilépésre: