Fizetési moratórium 2

TÁJÉKOZTATÁS A MORATÓRIUM 2-RŐL, ANNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL ÉS A 2021.11.01-TŐL MEGVÁLTOZOTT FELTÉTELEKRŐL

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a Moratórium 2 szerinti fizetési haladék változatlan feltételekkel 2021.10.31. napjáig vehető igénybe. Ezt követően a fizetési moratórium 2021.11.01. napjától már csak meghatározott személyek által igényelhető legfeljebb 2022.06.30. napjáig.

Magyarország kormánya 2020 őszén az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvényben új hiteltörlesztési moratóriumot (Moratórium 2) vezetett be.

A törvényhez kapcsolódóan a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020 (XII.22.) Kormányrendelet jelent meg 2020.12.22. napján, mely a törvény szerinti jogosultságokhoz kapcsolt fizetési haladék szabályait módosította. A Moratórium 2 lejártának meghosszabbításáról a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet, valamint az 536/2021 (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezik.

A Moratórium 2 - a fenti jogszabályok együttes értelmezése alapján - 2021.10.31. napjáig a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított (gépjármű átadása) lakossági hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződésekre, illetve munkáltatói kölcsönökre vonatkozik és mindazok jogosultak voltak rá, akik a Moratórium 1 szerinti fizetési haladék igénybevételére is jogosultak voltak.

2021. november 1. napjától azonban a fizetési moratóriumot azok a természetes személyek, akik fogyasztói pénzügyi lízingszerződést kötöttek nem vehetik továbbá igénybe, számukra új törlesztési táblázat kerül kiállításra, és fizetési kötelezettségük 2021. novemberétől újra kezdődik. Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a havi lízingdíj utólag fizetendő, így az első fizetendő havi lízingdíj 2021. november 30. -n válik esedékessé és december 15 -ig teljesítendő.

A Moratórium 2 lejártát követően a fizetési kötelezettségek a Moratórium 1 szabályaihoz hasonlóan módosulnak azzal, hogy amennyiben a Moratórium 1 is beállításra került a finanszírozási szerződésre, az eredeti szerződési feltételek alatt a Moratórium 1 következtében már módosult szerződési feltételeket kell érteni. Bővebben a "Gyakori kérdések" tájékoztatóban olvashat a www.porschefinance.hu/moratorium-1-2/moratorium-2/gyakori-kerdesek oldalon.

2021. november 1-től azok a vállalkozások igényelhetik a megváltozott feltételű fizetési moratóriumot, akik 2021. szeptember hónapban moratóriummal éltek és

  • tevékenységükből származó nettó árbevétel a moratóriumi kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25 %-kal csökkent és
  • 2020.03.18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötöttek kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést. 

A feltételekkel kapcsolatos részletesebb információ a www.porschefinance.hu/moratorium-1-2/moratorium-2/gyakori-kerdesek oldalon olvasható.

 

A fenti ügyfélkörnek a Moratórium 2 2021. november 1. utáni igénybevételére vonatkozó szándékát előre, 2021.10.01.-10.31. között be kell jelentenie Társaságunk felé. A határidő jogvesztő. Az igénybejelentés kizárólag a 6/2021. (IX.15.) MK rendeletben meghatározott kérelem benyújtásával történhet, melyet személyesen székhelyünkön található ügyfélszolgálatunkon vagy online módon nyújthatnak be. A kérelem minta, valamint a benyújtásával kapcsolatosan bővebb információ az alábbi oldalon található:

https://www.porschefinance.hu/moratorium-1-2/moratorium-2/moratoriumi-nyilatkozattetel

Felhívjuk az érintett ügyfelek figyelmét arra, hogy 2021.10.01. napjától megszűnik annak lehetősége, hogy az adós a moratórium időszaka alatt bármikor úgy dönthessen, hogy a moratóriummal élni kíván.

A nyílt végű pénzügyi lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink figyelmét felhívnák a 2020. évi CVII. törvény - továbbra is hatályos - 3. § (2) bekezdésére, melynek értelmében a fizetési haladék ellenére a Lízingbevevő gépjárművön fennálló használati joga megszűnik az eredeti futamidő lejáratakor és a vételi jog gyakorlása esetén esedékessé válik a Maradványérték összege is. Nyomatékosan kérjük a nyílt végű pénzügyi lízingszerződéssel rendelkező Ügyfeleinket, hogy olvassák át a Gyakori kérdések 13. pontját és annak ismeretében fontolják meg a havi lízingdíj fizetési kötelezettség teljesítését.

 

A Moratórium 2 szerinti fizetési haladék igénybevétele kapcsán az alábbi fontos tényekre hívnánk fel az érintett, vállalkozásnak minősülő ügyfeleink figyelmét:

  • A Moratórium 2 következtében a lízingszerződés(ek) szerinti, Moratórium 1 következtében meghosszabbított futamidő újra tovább hosszabbodik majd.
  • A Moratórium 2 alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes lízingdíjakkal együtt kell majd megfizetni évente egyenlő részletben.
  • A fizetési haladék igénybevétele miatt meghosszabbodott futamidő miatt a gépjármű, mint fedezet értéke a szerződés elején feltételezettekhez képest jelentősebb mértékben fog csökkenni. Különösen fennáll ennek a veszélye az utolsó emelt összegű lízingdíjjal rendelkező lízingszerződések esetében. Ezzel kapcsolatosan hivatkoznánk a Pénzügyi Lízingügyletek Üzletszabályzatának IV.2. pontjára mely lehetővé teszi, hogy amennyiben az aktuális fedezeti arány az eredeti fedezeti arányhoz képest több mint 20 %-kal alacsonyabb, akkor Lízingbeadó a Lízingbevevőtől a biztosíték kiegészítését vagy részleges tőke előtörlesztést kérjen. 

Kérjük a moratórium hosszabbítására jogosult ügyfeleinket, hogy - a Moratórium 2 meghosszabbított időszakának igénybevétele előtt - mérlegeljék a fenti esetleges következményeket és amennyiben lehetőségük van rá javasoljuk, hogy teljesítsék a havi lízingdíj fizetési kötelezettségüket.

A Moratórium 2-vel és annak hosszabbításával kapcsolatosan rendelkezésünkre álló valamennyi információt megosztjuk Ügyfeleinkkel honlapunkon, melyet folyamatosan frissítünk. A Moratórium 2-vel kapcsolatosan felmerülő gyakorlati kérdésekre a "Gyakori kérdések" tájékoztatóban olvashat a www.porschefinance.hu/moratorium-1-2/moratorium-2/gyakori-kerdesek oldalon. 

Felhívjuk azon Ügyfeleink figyelmét, akik 2020. március 18 -át követően kötöttek finanszírozási szerződést, hogy rájuk a Moratórium 2 nem vonatkozik.

 

Budapest, 2021. január 20.

Módosítva: Budapest, 2021.10.04.

 

Porsche Finance Zrt.