Fizetési moratórium 2

TÁJÉKOZTATÁS A MORATÓRIUM 2-VEL KAPCSOLATOSAN

 

Magyarország kormánya 2020 őszén az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvényben új hiteltörlesztési moratóriumot (Moratórium 2) vezetett be.

A Moratórium 2 és a hitelfelmondási tilalom időszaka 2021. január 01. napján kezdődik és 2021. június 30. napjáig tart.

A törvényhez kapcsolódóan a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020 (XII.22.) Kormányrendelet jelent meg 2020.12.22. napján, mely a törvény szerinti jogosultságokhoz kapcsolt fizetési haladék szabályait módosította.

A Moratórium 2 - a fenti jogszabályok együttes értelmezése alapján - a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított (gépjármű átadása) lakossági hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződésekre, illetve munkáltatói kölcsönökre vonatkozik és mindazok jogosultak rá, akik a Moratórium 1 szerinti fizetési haladék igénybevételére is jogosultak voltak.

Társaságunk mindazon érintett Ügyfél vonatkozásában beállította a Moratórium 2 szerinti fizetési haladékot, aki a 2020. utolsó esedékességű havi lízingdíja (törlesztő részlete) tekintetében - nyilvántartásunk szerint - a Moratórium 1 szerinti fizetési haladékkal élt. A 2020. decemberében megküldött levelünk jogosultság bejelentési kötelezettségre vonatkozó részét kérjük tekintse tárgytalannak.

Azon Adósnak/Lízingbevevőnek, aki a 2020. decemberében nem élt a Moratórium 1 által biztosított fizetési haladékkal, és fizetési kötelezettségét teljesítette, a Moratórium 2 igénybevételére vonatkozó szándékát előre, írásban be kell jelentenie Társaságunk felé. Abban az esetben, ha Ön eddig igénybe vette a fizetési moratóriumot, de a jövőben nem kíván élni a moratórium lehetőségével, szintén írásban jelentheti be erre vonatkozó szándékát. A www.porschefinance.hu/moratorium-1-2/moratorium-2/moratoriumi-nyilatkozattetel oldalon olvashat bővebben a tájékoztatás módjáról és ezen az oldalon található minta tájékoztató dokumentumokat is használhatja a bejelentése megtételekor.

A Moratórium 2 lejártát követően a fizetési kötelezettségek a Moratórium 1 szabályaihoz hasonlóan módosulnak azzal, hogy amennyiben a Moratórium 1 is beállításra került a finanszírozási szerződésre, az eredeti szerződési feltételek alatt a Moratórium 1 következtében már módosult szerződési feltételeket kell érteni. Bővebben a "Gyakori kérdések" tájékoztatóban olvashat a k oldalon.

A nyílt végű pénzügyi lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink figyelmét felhívnák a 2020. évi CVII. törvény 3. § (2) bekezdésére, melynek értelmében a fizetési haladék ellenére a Lízingbevevő gépjárművön fennálló használati joga megszűnik az eredeti futamidő lejáratakor és a vételi jog gyakorlása esetén esedékessé válik a Maradványérték összege is. A fenti rendelkezés következményeire tekintettel a nyílvégű pénzügyi lízingszerződéssel rendelkező Ügyfeleink számára a január havi lízingdíjról a számlát megküldjük függetlenül attól, hogy a Moratórium 1 igénybe vételre került-e vagy sem. Természetesen a teljesítés elmaradása esetén, Társaságunk a Moratórium 2-t beállítja az adott szerződésre. Nyomatékosan kérjük a nyílt végű pénzügyi lízingszerződéssel rendelkező Ügyfeleinket, hogy olvassák át a Gyakori kérdések 13. pontját és annak ismeretében fontolják meg a havi lízingdíj fizetési kötelezettség teljesítését.

 

A Moratórium 2 szerinti fizetési haladék igénybevétele kapcsán az alábbi fontos tényekre hívnánk fel valamennyi Ügyfelünk figyelmét:

  • A Moratórium 2 következtében a lízingszerződés(ek) szerinti, Moratórium 1 következtében meghosszabbított futamidő újra tovább hosszabbodik majd.
  • A Moratórium 2 alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes lízingdíjakkal együtt kell majd megfizetni évente egyenlő részletben.
  • A fizetési haladék igénybevétele miatt meghosszabbodott futamidő miatt a gépjármű, mint fedezet értéke a szerződés elején feltételezettekhez képest jelentősebb mértékben fog csökkenni. Különösen fennáll ennek a veszélye az utolsó emelt összegű lízingdíjjal rendelkező lízingszerződések esetében. Ezzel kapcsolatosan hivatkoznánk a Pénzügyi Lízingügyletek Üzletszabályzatának IV.2. pontjára mely lehetővé teszi, hogy amennyiben az aktuális fedezeti arány az eredeti fedezeti arányhoz képest több mint 20 %-kal alacsonyabb, akkor Lízingbeadó a Lízingbevevőtől a biztosíték kiegészítését vagy részleges tőke előtörlesztést kérjen. 

Kérjük Ügyfeleinket, hogy - a Moratórium 2 igénybevétele előtt - mérlegeljék a fenti esetleges következményeket és amennyiben lehetőségük van rá javasoljuk, hogy teljesítsék a havi lízingdíj fizetési kötelezettségüket.

A Moratórium 2-vel kapcsolatosan rendelkezésünkre álló valamennyi információt megosztjuk Ügyfeleinkkel honlapunkon, melyet folyamatosan frissítünk. A Moratórium 2-vel kapcsolatosan felmerülő gyakorlati kérdésekre a "Gyakori kérdések" tájékoztatóban olvashat a www.porschefinance.hu/moratorium-1-2/moratorium-2/gyakori-kerdesek oldalon. 

Felhívjuk azon Ügyfeleink figyelmét, akik 2020. március 18 -át követően kötöttek finanszírozási szerződést, hogy rájuk a Moratórium 2 nem vonatkozik.

 

Budapest, 2021. január 20.

 

Porsche Finance Zrt.