KHR tájékozató

Az Országgyűlés a közérdek által vezérelve a teljes körű hitelnyilvántartás - ezen belül a lakossági hitelnyilvántartás - létrehozásának, a hitelképesség megalapozottabb megítélésének, túlzott mértékű lakossági eladósodás csökkentésének, a pénzpiac biztonságosabb működésének, valamint a hitelezési kockázat csökkentésének, összességében a társadalom egésze gazdasági és pénzügyi stabilitásának elősegítése érdekében megalkotta 2011. évi CXXII. törvényt a központi hitelinformációs rendszerről.

A Porsche Finance Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy a lakosság részére végzett gépjármű-finanszírozási, valamint kapcsolt hitelezési tevékenységgel kapcsolatban a KHR törvényi kötelezettségének megfelelően referenciaadat-szolgáltatóként jár el.

A központi hitelinformációs rendszerrel (a továbbiakban: KHR) kapcsolatosan alábbi tájékoztatóban részletesen is olvashatnak.

KHR hirdetmény fogyasztó ügyfeleknek - Porsche Finance 2019.12.23. (PDF)

KHR hirdetmény fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére - Porsche Finance 2019.12.23. (PDF)