Weboldalunk futtatásához és a használhatóságának növeléséhez „cookie”-kat használunk.
Elfogadás és továbblépés

Gyakran ismételt kérdések Gyakori kérdések és válaszok a fizetési moratórium kapcsán

A Porsche Finance Zrt. által a Kormány 47/2020. (III. 18.) sz.  rendeletében meghatározott szerződések esetében biztosított fizetési haladékkal kapcsolatos feltett gyakori kérdésekre az alábbi válaszokat tudja adni. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk a fentieknél bővebb felvilágosítást nem tud nyújtani, így kérjük a fizetési moratórium tartalmáról honlapunkon tájékozódjon. A honlapunkat folyamatosan frissítjük.

1. Kire vonatkozik a fizetési haladék (moratórium)?

A fizetési haladék mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek (beleértve egyéni vállalkozók, őstermelők stb.) részére biztosított. A fizetési moratóriumot igénybe venni kívánó ügyfeleinknek nincs semmilyen teendője.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adós, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek is a fizetési moratórium hatálya esnek.

Az fizetési haladék kiterjed a hitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, a Rendelet szerinti   hitelviszonyból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a Rendelet hatálybalépése után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.

Az államra, az önkormányzatra és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozásokra a fizetési moratórium hatálya nem terjed ki, kivéve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi vállalkozásokat és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti befektetési alapokat.

2. Milyen típusú szerződésekből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozik a fizetési moratórium?

A rendelet alapján a fizetési haladék a Porsche Finance Zrt. által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozik, feltéve, hogy 2020.03.19. napjáig a kölcsön folyósításra került. Pénzügy lízingszerződés esetében a Rendelet külön szabályt nem állít fel, így jelenleg - ellenkező jogszabály vagy értelmezési iránymutatás hiányában - az biztos, hogy azok a pénzügyi lízingszerződések tartoznak a fizetési moratórium hatálya alá, ahol 2020.03.19 napjáig a gépjármű a Lízingbevevő részére - az átadás-átvételi jegyzőkönyv értelmében - átadásra került.

3. Ki nem veheti igénybe a fizetési moratóriumot a jogszabály alapján?

A Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. által nyújtott tartós bérleti szerződés nem minősül pénzügyi lízingszerződésnek, így ezen szerződésekből eredő követelésekre a jogszabály szerinti fizetési haladék nem áll fenn. 

4. Mit jelent a fizetési haladék?

A 2. pont szerinti szerződésekből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az ügyfél szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap 2020.03.19. napjától. A fizetési haladék a Rendelet szerint 2020. december 31-éig tart, azonban annak időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja.

A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes lízingdíjakkal együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló havi lízingdíj és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti havi lízingdíj összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

5. Tovább kell majd fizetni a szerződésből eredi fizetési kötelezettségeket a felfüggesztés miatt?

Igen. A jogszabály szerint a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama alap esetben a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik, de ennél hosszabb időtartammal is meghosszabodhat annak érdekében, hogy az esedékessé váló havi lízingdíj és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti havi lízingdíj összegét. Azaz a Felek eltérő megállapodása hiányában alap esetben a futamidő 9-10 hónappal automatikusan kitolódik.

6. Kötelező-e a fizetési moratórium?

Ha Ön a 2. pont szerinti szerződéssel kapcsolatosan eltérően rendelkezik és továbbra is szeretné fizetni törlesztő részletét, lízingdíját, erre lehetősége van. Az erre vonatkozó eljárásrendről honlapunkon ( https://www.porschefinance.hu/fizetesi-moratorium) tájékozódhat.

7. Mi van, ha pont a moratórium alatt jár le a szerződésem futamideje?

A rendelet szerint - ha erről külön nem állapodnak meg Társaságunkkal - a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-ig meghosszabbodik.