Fizetési moratórium

TÁJÉKOZTATÁS A MORATÓRIUM 1-2-vel KAPCSOLATOSAN

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Magyarország kormánya 2020 őszén az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII törvényben új hiteltörlesztési moratóriumot (Moratórium 2) valamint hitelfelmondási tilalmat vezetett be.

A Moratórium 2 és a hitelfelmondási tilalom időszaka 2021. január 01. napján kezdődik és 2021. június 30. napjáig tart.

A Moratórium 2 és a hitelfelmondási tilalom valamennyi 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított (átadott lízingtárgy) hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződésekre, illetve munkáltatói kölcsönökre vonatkozik.

A 2020. december 22. napján megjelent, a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020 (XII.22.) Korm. rendelet alapján a 2021.01.01. napjától hatályba lépő Moratórium 2-t - szemben a napokban megküldött levelükben foglaltakkal - mindazon Adósok/Lízingbevevők igénybevehetik, akik a 2020. december 31-ig tartó Moratórium 1 igénybevételére is jogosultak voltak.

AMENNYIBEN ÖN A MORATÓRIUM 1-T JELENLEG IS IGÉNYBE VESZI, ÖN SZÁMÁRA A MORATÓRIUM 2-T TÁRSASÁGUNK AUTOMATIKUSAN BEÁLLÍTJA, ÖNNEK TOVÁBBI TEENDŐI NINCSENEK. A NAPOKBAN MEGKÜLDÖTT LEVELÜNK JOGOSULTSÁG BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGRE VONATKOZÓ RÉSZÉT KÉRJÜK TEKINTSE TÁRGYTALANNAK.

Azon Adósnak/Lízingbevevőnek, aki a 2020. decemberében nem élt a Moratórium 1 által biztosított fizetési haladékkal, és fizetési kötelezettségét teljesítette, a Moratórium 2 igénybevételére vonatkozó szándékát előre, írásban be kell jelentenie Társaságunk felé. Abban az esetben, ha Ön eddig igénybe vette a fizetési moratóriumot, de a jövőben nem kíván élni a moratórium lehetőségével szintén írásban jelentheti be erre vonatkozó szándékát.

Társaságunk a www.porschemoratorium.hu oldalon lehetőséget biztosít Ügyfeleinek, hogy a fenti nyilatkozataikat elektronikus úton megtegyék.

Az alkalmazás használatához szüksége lesz az ügyfélazonosító számára. Az ügyfélazonostó számát megtalálja, a 2020. decemberében megküldött postai levelünkben. Amennyiben ilyen levelet nem kapott és az ügyfélazonosító számát nem ismeri, telefonos ügyfélszolgálatunktól (06-1-465-4700) is lekérdezheti vagy rendszerünkben rögzített e-mail címére - info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu címre küldött kérése esetén - megküldjük.

Amennyiben a fenti lehetőséggel nem kíván élni vagy több moratóriummal érintett finanszírozási szerződése van és az egyes szerződések esetében eltérően kívánja igénybe venni a moratóriumot kérjük, hogy az online alkalmazás helyett az alábbi megküldési módok közül válasszon.

A hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatos nyilatkozatok e-mailben az info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu címre is továbbíthatók, vagy postai levélben is megküldhetők székhelyünkre (Porsche Finance Zrt. 1139 Budapest, Fáy u. 27.). Ne felejtse el a levélben feltüntetni az azonosító adatait és több szerződés esetében, a nyilatkozattal érintett finanszírozási szerződések számát. Tekintettel arra, hogy a bejelentésnek írásban kell megtörténnie kérjük telefonos ügyfélszolgálatunkat a nyilatkozat tétel kapcsán ne keressék.    

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben szabályozott fizetési moratórium (Moratórium 1) időszaka 2020. március 19-én kezdődött és 2020. december 31. napján lejár.

A Moratórium 1 valamennyi 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított (átadott lízingtárgy) hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződésekre, illetve munkáltatói kölcsönökre vonatkozik. A Moratórium 1 lejártával a Porsche Finance Zrt. mindazon szerződések esetében, melyek vonatkozásában a Lízingbevevő/Adós a fizetési haladékot részben vagy a teljes időszakra igénybe vette, a finanszírozási szerződések fizetési kötelezettségeit és futamidejét a jogszabályi előírásoknak megfelelően átszámolja. Az átszámításról a Lízingbevevőt/Adóst 2021. januárjában értesíti.   

A 2020. március 19. előtt felmondott és a 2020.03.18. -t követően kötött finanszírozási szerződésekre, valamint a Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. által kötött tartós bérleti szerződésekre (operatív lízing) a Moratórium 1, és Moratórium 2 nem vonatkozik.

Budapest, 2021. január 4.

 

Porsche Finance Zrt