Weboldalunk futtatásához és a használhatóságának növeléséhez „cookie”-kat használunk.
Elfogadás és továbblépés

Fizetési moratórium

TÁJÉKOZTATÁS A FIZETÉSI MORATÓRIUMMAL KAPCSOLATOSAN

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Magyarország kormánya 47/2020 (III.18.) számú Kormányrendeletében (továbbiakban: Rendelet) elrendelte a lakossági és vállalati hitelek törlesztési moratóriumát 2020. december 31-ig.

A Rendelet 1. §-a értelmében a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított lakossági hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződések, illetve munkáltatói kölcsönök esetében automatikusan, a jogszabály erejénél fogva fizetési haladékot kap az ügyfél, amellyel, ha élni kíván, nincs további teendője.

Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben a Rendelet szerinti fizetési moratóriumot elfogadja, ezzel kapcsolatosan semmilyen nyilatkozatot, kérelmet ne küldjön Társaságunk felé, mert nincs rá szükség.

Az Ügyfél által a moratórium lejáratát követően fizetendő lízingdíjak (törlesztő részletek) összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra.

Minden Ügyfélnek joga van azonban valamennyi, vagy csak az egyes, az Ügyfél által megjelölt szerződése tekintetében az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződéses feltételek szerinti átutalás és befizetés - bármiféle egyéb, aktív ügyfél-közreműködés nélkül - azt jelenti, hogy az aktuális lízingdíj (törlesztő részlet) esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánja igénybe venni.

A még nem teljesített aktuális havi lízingdíjak (törlesztő részletek) összegéről a Porsche Finance Ügyfélportálján közvetlenül tájékozódhat. Az Ügyfélportálon a szerződéséhez kapcsolódó törlesztési tábla, valamint a kiállított fizetési értesítők megtalálhatóak. Fix kamatozás esetén a fizetendő összeg a korábbi havi lízingdíjakkal (törlesztő részletekkel) megegyező összeg lesz, míg változó kamatozás esetén kérésére értesítjük a naptári negyedévre vonatkozó havi lízingíjról (törlesztő részletről). Amennyiben Ügyfélportál regisztrációval nem rendelkezik az info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu e-mail címre küldött kérelmére a fentiek szerinti információt - kérése szerint- postán vagy elektronikus úton megküldjük.

Az ügyfél ilyen tartalmú megkeresését nem tekintjük a fizetési moratórium lehetőségének mellőzésére vonatkozó ügyfél tájékoztatásnak.

A fizetési moratórium mellőzéséről az alábbiakban részletezett módon és formában tudja tájékoztatni Társaságunkat. A tájékoztatás kézhez vételét követően Társaságunk az aktuális havi lízingdíjakról (törlesztő részletekről) szóló fizetési értesítőket az eredeti szerződési feltételek szerint megküldi.

Tájékoztatjuk, hogy a Porsche Finance Zrt. a lízingdíjak (törlesztő részletek) teljesítésére a csoportos beszedési megbízás lehetőségét korábban sem biztosította és ennek igénylésére jelenleg sincs lehetőség. 

A fizetési moratórium időtartama alatt joga van bármikor meggondolni magát és újra élhet a fizetési moratórium lehetőségével, e joga pedig nem kötött semmilyen további cselekményhez (pl. nyilatkozat megtételéhez). Az átutalások, befizetések teljesítésének beszüntetése esetén a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba az ügylet tekintetében.

A fizetési moratóriummal kapcsolatosan rendelkezésünk álló valamennyi információt megosztjuk Ügyfeleinkkel honlapunkon, melyet folyamatosan frissítünk. Bővebb felvilágosítás érdekében Amennyiben a Rendelet tartalmával kapcsolatosan van kérdése kérjük látogassa meg "Gyakori kérdések" tájékoztató oldalunkat: https://www.porschefinance.hu/fizetesi-moratorium/gyakori-kerdesek

Moratórium hatályba lépése előtt már késedelmes tartozással rendelkező Ügyfeleinket kiemelten kérjük, hogy a fenti tájékoztató oldalunk 5. és 13. pontját alaposan olvassák át, és a késedelmes tartozásuk rendezésére vonatkozó döntésük meghozatala előtt az ott leírtakat vegyék fontolóra.

Kérjük, hogy a fizetési moratórium mellőzésére vonatkozó írásbeli, határozott tartamú tájékoztatását, a szerződésszám feltüntetése mellett az info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu címre szíveskedjen megküldeni, lehetőleg a Társaságunk felé korábban, kapcsolattartásra megjelölt e-mail címről vagy az Ügyfélportálon bejelentkezve, üzenetként továbbítsa. Természetesen elfogadjuk a postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatokat is.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy a fizetési moratóriummal kapcsolatosan telefonos ügyfélszolgálatunknak sem áll módjában jelenleg bővebb felvilágosítást adni.

A kormányrendelet szerinti fizetési moratórium a 2020.03.19. előtt felmondott szerződésekre és a Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. által kötött tartós bérleti szerződésekre (operatív lízing) nem vonatkozik.

A veszélyhelyzet megszűnését követőn, azaz 2020.06.18. napjától a fizetési moratórium szabályait a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szabályozza.

A Magyar Lízingszövetség infovideót készített a fizetési moratóiumról, amelyet az alábbi linkre kattintva, a Lízingszövetség honlapjának nyitó oldalán nézhet meg:

Magyar Lízingszövetség - fizetési moratórium infovideó

 

Budapest, 2020. június 24.

 

Porsche Finance Zrt.