Információk és nyomtatványok bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásról (magáncsőd)

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2015. szeptember 01. napjától adósságrendezési eljárást (magáncsőd) kezdeményezhetnek azok a fizetési nehézségekkel rendelkező ügyfelek, akik megfelelnek a 2015. évi CV. törvényben meghatározott feltételeknek.

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet az un. főhitelezőhöz kell benyújtani. Ez az a pénzügyi intézmény, amelynek első ranghelyi zálogjoga áll fenn az adós (és adóstárs), az adós vagy a adóstárs közeli hozzátartozója lakhatását biztosító ingatlanon vagy a zálogkötelezett ingatlanán.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a Porsche Finance Zrt. ügyfeleinek nem nyújtott jelzáloghitelt. Kérjük, hogy az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet azon pénzügyi intézményhez szíveskedjék benyújtani, ahol jelzáloghitelével rendelkezik.

Javasoljuk, hogy további kérdések esetében legyen szíves felvenni a kapcsolatot a jelzáloghiteles pénzügyi intézménnyel vagy a Családi Csődvédelmi Szolgálattal ( http://www.csodvedelem.gov.hu), akik tájékoztatást és segítséget tudnak nyújtani az eljárás kezdeményezésének feltételeiről, a megteendő feladatokról.

Az alábbi dokumentumok állank rendelkezésre a Családi csődvédelmi szolgálat honlapján:

  • kitöltési útmutató
  • kezdeményező űrlap
  • pótlapok