Weboldalunk futtatásához és a használhatóságának növeléséhez „cookie”-kat használunk.
Elfogadás és továbblépés

Porsche Netbank kezelési útmutató

1. Belépés / Jelszóváltoztatás

Netb@nkos szerződéskötéskor minden ügyfelünk meghatározza bejelentkezési azonosítóját (login), melyhez a Bank egy négyjegyű jelszót generál. Ezzel a jelszóval az alkalmazásba való belépés nem lehetséges, azt előbb a "Jelszóváltoztatás" menüpontban meg kell változtatni. Ezen menüpontban a "Régi jelszó" mezőbe a kiküldött négyjegyű kódot megadva, az új jelszó (tetszőleges szám és/vagy betű) kétszeri megadásával változtatható a jelszó. Ezt elvégezve már az újonnan rögzített jelszóval lehetséges a Netb@nkba való belépés.

A már jelszót váltott ügyfeleket a rendszer havi rendszerességgel "kényszeríti" a jelszóváltoztatásra. Ez biztonsági megfontolásból került így rögzítésre. A régi jelszó érvényessége ilyenkor lejár, belépni már nem lehet vele. A "Jelszóváltoztatás" menüpontban új jelszót kell megadni. Ha valaki mégis a régi jelszavát szeretné megőrizni, az "új jelszó"-nál a régi jelszó újra megadható.

2. Ügyfélválasztás 

Amennyiben egy felhasználónak több ügyfélhez is van lekérdezési/átutalási jogosultsága, a belépés után a rendszer automatikusan az utoljára lekérdezett ügyfél adatait hozza fel, amennyiben ügyfelet kívánunk váltani, úgy azt az "Ügyfélválasztás" menüpontban a gördülőmenüből kiválasztva, majd a "rendben" gombra kattintva tehetjük meg.

3. Számlalekérdezések

3.1 Számlastátusz

Ebben a menüpontban lekérhetjük számlánk aktuális állapotát.

Ha a "számlastátusz" menüpontra kattintunk, akkor a megjelenő lap felső részén egy táblázatban láthatjuk a kiválasztott ügyfél számláit. A táblázat megmutatja a számlaszámot, a számla típusát és számlához tartozó aktuális kamatlábat.

Ha a lila színnel kiemelt számlaszámra kattintunk, akkor az adott számlához tartozó részletes adatokhoz ugorhatunk. Itt láthatjuk a számlatulajdonos nevét, ügyfélszámát, az adott számlaszámot, valamint a számla típusát, a hozzá tartozó kamatlábat és nyitásának időpontját.

Ezek alatt találjuk a számla aktuális egyenlegét, az adott dátumra vonatkozóan. A következő sorokból arról értesülhetünk, hogy az adott napon beadott, de még nem teljesült megbízások alapján mekkora lesz a terhelések, illetve a jóváírások összege. A legalsó sorban a fedezet azt mutatja, hogy ezen megbízások következtében hogyan alakul majd a számla aznapi egyenlege. Információt kaphatunk továbbá arról is, hogy zárolásra került-e egy meghatározott összeg a számlán, tartozik-e a számlához hitelkeret, létezik-e egy kötelezően tartandó minimum, illetve, hogy lett-e lefoglalva bizonyos összeg a számlán.

A vissza gombbal a lap tetejére ugrunk vissza. A gördítő sáv segítségével kedvünkre böngészhetünk a különböző számlákhoz tartozó részletes számlaadatok között.

3.2 Számlakivonat

 A "számlakivonat" menüpont lehetővé teszi, hogy egy megadott időintervallumon belül bonyolított számlaforgalomról (tranzakciókról) nyomtatható formában kivonatot kérjünk.

A "számlakivonat" menüpontra kattintva a számlakivonat lekéréshez érkezünk. Itt először meg kell adnunk a kivonat kezdő- ill. végdátumát, majd a "rendben" gombra kell klikkelni. Alapértelmezésben az előző napi dátumot kínálja fel a rendszer, ugyanis erre a napra kérhető a legutolsó létező kivonat. Kereshetünk kivonatot a sorszáma alapján is, ebben az esetben az "intervallum megadása kivonat sorszám alapján" szöveg melletti rubrikát ki kell pipálnunk, s így megadhatjuk, hogy melyik év, milyen sorszámú kivonataira vagyunk kíváncsiak.

 A "rendben" gomb megnyomása után egy táblázat jelenik meg, melyben fel vannak tüntetve az adott időintervallumon belül készített kivonatok, sorszámuk, illetve az, hogy mikor készültek. A kiválasztott kivonat sorára kattintva a "Bankszámlakivonat adatai" fejléccel megjelenik a kért számlakivonat. Ebben az ügyfélhez tartozó azon számlákról található kimutatás, melyeken a tárgynapon terhelés vagy jóváírás történt. Először az adott számla nyitó és záróegyenlegét és összesített forgalmát láthatjuk, majd pedig a könyvelt tranzakciók részletezése következik, ahol a tranzakciók azonosítóját, megnevezését, értéknapját, könyvelési napját, a hozzá fűzött közleményt, a partner nevét, valamint a jóváírás vagy terhelés összegét tekinthetjük meg.

3.3 Számlatörténet

 A "számlatörténet" menüpont lehetővé teszi, hogy egy megadott időintervallumon belül lebonyolított tranzakciók részletes adatait kérhessük le.

 A "számlatörténet" menüpontra kattintva kiválaszthatjuk, hogy az adott ügyfél számlái közül melyikre indítjuk a lekérdezést, valamint beállíthatjuk kívánt időszak kezdetét és végét. A lekérdezést a "rendben" gombra kattintva indítjuk. Nagyobb számlaforgalom esetén célszerű rövidebb (maximum néhány hetes) periódusok lekérdezése, mert hosszabb időszakok számlatörténete jelentősen meghosszabbítja a lekérdezés idejét.

 A művelet befejezése után megjelenő lap felső részén a kiválasztott számla adatait tekinthetjük meg, ez alatt pedig egy táblázatban megtalálható az adott intervallumban bonyolított összes tranzakció (azonosító, tranzakció elnevezés, könyvelési nap, összeg alapján). Ezek között a táblázat jobb szélén található gördítő sávval lehet böngészni. Ha valamelyik tranzakció részleteire is kíváncsiak vagyunk, akkor rá kell kattintanunk az adott sorra, így automatikusan a "részletes tranzakció adatokra" ugrunk. Innen a képernyő jobb oldalán lévő nagyobb gördítő sáv felfelé mozgatásával juthatunk vissza az összes tranzakciót tartalmazó összesítő táblázathoz. Ha a táblázat oszlopainak fejlécére kattintunk, akkor az oszlopban található paraméter alapján sorba rendezhetjük a megjelenített tételeket. Így például, amennyiben az "összeg" feliratra kattintunk, akkor először összeg alapján növekvő sorrendbe rendezzük a tranzakciókat, újabb kattintás esetén pedig összegük alapján csökkenő sorrendbe kerülnek. Ugyanez a rendezés elvégezhető azonosító, tranzakció megnevezés, és könyvelési nap szerint is.

  Számlalekérdezésekkel kapcsolatos fontos tudnivalók:

 A Giro-n keresztül tárgynapon érkező tételek 8.15-től kérdezhetők le a számlatörténetben. A Giro-n keresztül indított terhelések 13.30-ig nyújthatók be és 15.00-ra érvényesülnek. Ezt megelőzően a függő tranzakciók között találhatók. A házon belüli utalások 16.00-ig küldhetők be Netb@nkon keresztül és napzárás (18.00) után teljesülnek. Érvényesülés előtt ezen tételek is a függő tranzakciók között láthatók, azt követően pedig már a számlatörténetben.

 3.4 Függő tranzakciók

A "függő tranzakciók" menüpont lehetővé teszi, hogy megtekintsük azon tranzakciókat, amelyek már bekerültek a rendszerbe, de még teljesülésre várnak.

A "függő tranzakciók" menüpontra kattintva egy táblázat jelenik meg, melyben meghatározhatjuk, hogy a felhasználó melyik számlájára vonatkozó függő tranzakciókat szeretnénk lekérni.

Függő tranzakciók között szerepel egy megbízás, ha még nem került érvényesítésre (részletesen lásd: számlalekérdezések), ha fedezet hiányában nem végrehajtható, illetve, ha későbbi értéknapra szól.

 3.5 Kamatkalkulátor

A Banknál kamatozó számlával (lekötött betéti számlával, vagy folyószámlával) rendelkező ügyfeleink a kamatkalkulátor segítségével információt kaphatnak a számlán elhelyezett pénzösszeg egy meghatározott időszakra szóló kamatának összegéről.

A kamatkalkulátor menüpontra kattintva egy táblázat jelenik meg, ahol először kiválaszthatjuk azt a számlát, amelynek kamataira kíváncsiak vagyunk.

Ha betéti számláról van szó, akkor a számlát kiválasztva megjelenik a betét kamatozásának kezdőnapja, lejáratának dátuma, valamint a lekötött betét összege. Amennyiben egyből a 'rendben' feliratra kattintunk, akkor a rendszer kiszámolja, hogy a betét a lekötés teljes időtartamára mekkora kamatot fizet (lejárati kamatszámítás).

Ha viszont a táblázat legalsó sorában, a kamatszámítás vége felirat alatt a dátumot a betét kamatperiódusán belülre eső napra állítjuk, akkor a kamatszámítás típusánál az időszaki vagy felmondásos kamatszámítás között választhatunk. Az időszaki kamatszámítás megmutatja nekünk, hogy a kamatperiódus kezdetétől az általunk megadott napig a betét kamatlábával és induló öszegével számolva mekkora a kalkulált kamatösszeg, a felmondásos kamatszámítás pedig annyiban tér el ettől, hogy nem az induló összeggel számol, hanem figyelme veszi azt is, ha közben a betét egy részét felbontottuk, azaz csak a ténylegesen a számlán lévő betéti összeg után számol kamatot.

Ha folyószámláról van szó, akkor az időszaki kamatszámítást választva a rendszer kiszámolja, hogy folyószámlánk egyenlegei alapján az előző kamatfizetés óta, tehát az aktuális hónap első napjától számítva mekkora kamatösszeg jóváírása lenne esedékes az aktuális napon. A kamatszámítás végénél megadhatunk a hónapon belül a mainál korábbi időpontot is, későbbit viszont nem.

A kamatra vonatkozó adatok - ahogy erre a netbank figyelmeztet is - a 2006. évi LXI. Törvény 14.§által definiált kamatadó levonása nélkül értendők.

4. Tartós megbízások

A rendszer a hagyományos átutalási megbízásokon kívül lehetővé teszi tartós (havi, 3 havi stb. rendszerességű) megbízások rögzítését.

 4.1 Tartós megbízások rögzítése

 A menüpontra kattintva egy zöld színű formanyomtatvány jelenik meg, melynek mezői elnevezésüknek megfelelően értelemszerűen töltendők ki.

 A "Célszámla száma" mező, hasonlóan a normál átutaláshoz, 8+16 illetve 8+8 osztásban adandó meg.

 Érvényesség kezdeténél a rendszer alapbeállításban a lehetséges legkorábbi banknapot hozza fel. Kivételt képez az az eset, amikor az ügyfél hétköznap 16.30 után, vagy hétvégén rögzíti tartós megbízását, ebben az esetben a legkorábbi érvényességi dátum két banknappal követi a rögzítés/beküldés dátumát. Ez a dátum tetszőlegesen későbbi időpontra állítható.

Alapállapotban megbízásunk határozott idejű, lejárata tetszőlegesen beállítható. Ha a "Határozott idejű megbízás" mezőbe klikkelve a pipát eltüntetjük, akkor megbízásunknak nincsen lejárata, azaz az általunk megadott gyakorisággal a megbízás megszüntetéséig teljesül.

A teljesülés gyakorisága 1, 3, 6 és 12 hónapos intervallumok között választható.

Meghatározandó továbbá, hogy az esedékes hónap hányadik napján teljesüljön rendszeresen a megbízás. Amennyiben a kiválasztott nap munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első banknapon teljesül.

A bizonylatszám illetve közlemény mezők kitöltése nem kötelező.

Amennyiben a bizonylat kitöltését befejeztük, a "rendben" gombra kattintva, a megbízás egy kötegbe kerül, melynek érvényesítését és elküldését a Kötegek kezelése fejezetben részletezzük (7. pont).

4.2 Tartós megbízások lekérdezése

Ezen menüpontban az általunk korábban megadott/felvitt érvényes tartós megbízások adatait kérdezhetjük le.

4.3 Tartós megbízások módosítása

Hasonlóan a lekérdezéshez, itt is érvényes tartós megbízásainkhoz férhetünk hozzá. Amennyiben kiválasztottuk, melyiket kívánjuk módosítani, azt a "Módosítás" gombra kattintva érhetjük el. Változtatható az átutalás összege, a célszámla tulajdonosa és száma, a megbízás lejárata, gyakorisága, a teljesülés napja illetve természetesen a közlemény szövege.

A kívánt változtatások begépelése után a "Rendben" gombra kattintva a megbízás - hasonlóan a rögzítéshez - egy kötegbe kerül, melynek érvényesítését és elküldését a Kötegek kezelése fejezetben részletezzük (7. pont)

4.4 Tartós megbízások megszüntetése

A tartós megbízás megszüntetése gyakorlatilag egy módosításnak felel meg, melynek lényege a lejárat dátumának következő banknapra rögzítése. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor az ügyfél hétköznap 16.30 után, vagy hétvégén rögzíti tartós megbízásának megszüntetését, ebben az esetben a megszüntetés dátuma legkorábban két banknappal követi rögzítésének/beküldésének dátumát.

Maga a megszüntetés a megbízást kiválasztva, a megszüntetés gombra klikkelve rögzíthető. Ezt követően egy kötegbe kerül, melynek érvényesítését és elküldését a Kötegek kezelése fejezetben részletezzük (7. pont)

5. Megbízások kezelése

A tartós megbízásokon kívüli megbízások (átutalások, betétlekötések, betétfelmondások, lejárati rendelkezés módosítása, átvezetések) kivétel nélkül a "Megbízások kezelése" főmenüpont alatti menükben bonyolíthatók le.

5.1 Megbízások rögzítése 

A megbízások, (a tartós megbízásra is érvényes) rögzítésük után, egy megbízás-csomagba, úgynevezett kötegbe kerülnek. Ennek azonosító száma a bizonylat kitöltésekor annak jobb sarka fölött kerül feltüntetésre. Alapbeállításként a rendszer a legutóbb létrehozott, még nem ellenőrzött, el nem küldött kötegbe helyezi el a rögzített megbízást. Ha mi ezt másként kívánjuk, akkor erre a mezőre kattintva választhatunk másik már rögzített köteget, vagy nyithatunk egy újat is. Amennyiben nincs rögzített állapotú kötegünk, akkor a rendszer új köteget generál.  

Az "Átutalási megbízás" menü előtti boxba pipát téve, majd a "rendben" gombra kattintva, a választható sablonok alatt a "nincs megadva" sort érintetlenül hagyva átutalási megbízást adhatunk tetszőlegesen megadott számla felé. Ha az előre elkészített sablonokat szeretnénk felhasználni a megbízáshoz, akkor a "választható sablonok" közül ki kell választani a megfelelőt (erről részletesebben a 5.2 pont alatt). A mezők a papíralapú megbízásnak megfelelően töltendők ki, azzal a különbséggel, hogy a kedvezményezett számlaszámnál a rendszer a számlaszámot 8+16 illetve 8+8 karakterrel fogadja el. A "Bizonylatszám" illetve "Közlemény" mezők kitöltése az átutalás teljesüléséhez nem feltétel. A bizonylat kitöltésének végeztével a "rendben" gombbal fejezzük be a rögzítést. Az ezt követő képernyőn újra megjelenik a rögzített megbízás. Az "újra rögzítés" gombra kattintva újabb megbízást rögzíthetünk. A megbízás, hasonlóan az eddig leírtakhoz, egy kötegbe kerül, melynek érvényesítését és elküldését a Kötegek kezelése fejezetben részletezzük (7.pont). A megbízással kapcsolatosan fontos tudni, hogy Giro-átutalás (más banknál vezetett célszámla) esetén tárgynapi teljesítésre a Bank a 13.30-ig beérkezett átutalásokat fogadja el, míg bankon belüli átutalásoknál ez a határidő 16.00. Az ezen időn túl beküldött átutalások - kivéve a későbbi időpontra felvitteket -, automatikusan a következő banknapon kerülnek teljesítésre.

Az alábbiakban tárgyalt megbízások esetén szintén érvényes az, hogy az üzemidőn (hétköznap 08.30-16.00) túl beküldött megbízások, ellenkező rendelkezés hiányában, a következő banknapon teljesülnek.

Az "Átvezetés saját Ft számlák között" menüpont mindössze annyiban különbözik az "Átutalási megbízástól", hogy a célszámla száma választható. Értelemszerűen azon ügyfelek számára könnyíti meg az átvezetések rögzítését, akik bankunknál több számlával is rendelkeznek.  

A "Teleforint betét lekötése" menüpont azon ügyfeleink (magánszemély) számára elérhető, akik már Bankunkkal Teleforint betétszámla-szerződést kötöttek. A lekötési megbízás rögzítésekor a terhelendő számla minden esetben a betétes látra szóló kamatozású Teleforint betétszámlája (a számlaszám utolsó nyolc karaktere ebben az esetben -00000017), ugyanis a betétekkel kapcsolatos pénzforgalom ezen a számlán keresztül kerül lebonyolításra. Minden Teleforinttal végzett megbízásra is érvényes, hogy a megbízás, hasonlóan az eddig leírtakhoz, egy kötegbe kerül, melynek érvényesítését és elküldését a Kötegek kezelése fejezetben részletezzük (7.pont).

 A lekötés típusa lehet:

Teleforint periodikus betét

Alapértelmezés szerint, a Bankkal létrejött szerződési feltételekkel összhangban minden lekötés periodikus, vagyis eltérő rendelkezése hiányában Bankunk lejáratkor jóváírja az esedékes kamatot, s az így elszámolt kamattal növelt tőkét köti le újra az aktuális kamatfeltételek szerint, a korábban meghatározott futamidőre.

Ez a megbízás kitöltésekor azt jelenti, hogy meg kell adni a lekötni szándékozott összeget (ami jelenleg minimálisan 100.000,-Ft), valamint ki kell választani a megfelelő futamidőt (pl. 1 hónap, 3 hónap stb.), s az alapértelmezés szerinti beállításokat, így a lekötés típusát: "Teleforint periodikusan lekötött betét" és a lejárati rendelkezést: "tőke, kamat újra lekötve" változatlanul kell hagyni.

Teleforint napra lekötött betét  

Amennyiben a lekötött betét meghatározott napon kell lejárjon, úgy a lekötés típusaként "Teleforint napra lekötött betét"-et kell választani. A futamidő ebben az esetben vagy a napok számának beírásával vagy pedig a konkrét lejárati dátum megadásával határozható meg. Ha nem kívánatos a betét periodikus lekötése, úgy lejárati rendelkezésül a "Tőke, kamat folyószámlára" beállítást kell választani.

Teleforint betét felmondása

A megbízás lehetővé teszi Teleforint lekötött betétek részleges vagy teljes felmondását. A betét teljes összegének felmondása esetén a felmondott összeg természetesen kiegészül a tőke időarányos kamatával. Részfelmondás (pl. 120.000 Ft-os lekötött betétből 10.000- Ft-ot mondunk fel) esetén, csak a felmondott összeg (10.000 Ft) kerül átvezetésre, ami egyenlő a kalkulált tőke (pl. 9.600 Ft) és az arra eső időarányos kamatok (az előző példából kiindulva pl. 500 Ft) levonva az összeg után számított kamatadó (adott esetben 100 Ft) összegével (9.600+500-100=10.000 Ft). Ellenkező rendelkezés hiányában a felmondott összeg a lekötött betéthez kapcsolódó látra szóló kamatozású Teleforint betétszámlára kerül (mely számla esetében számlaszámának utolsó nyolc karaktere 00000017).

Amennyiben a felmondott összeg átutalásra kerül, úgy a célszámla a Teleforint-szerződéskor megadható 3 számla közül választható. Ehhez a megbízásban a "teleforint számlára átvezetés" szöveg melletti rubrikából el kell távolítanunk a pipa jelet, majd a "jogosult számlaszáma" felirat alatt kiválaszthatjuk a megfelelő számlaszámot.

Lejárati rendelkezés módosítása

A lekötött betét elhelyezésekor megadott lejárati rendelkezés - vagyis az, hogy a betét lejáratakor mi történjen a lekötött tőkével és annak kamataival - a futamidő alatt módosítható.

Ha tehát az ügyfél a lekötéskor megadottaktól eltérően kíván rendelkezni, úgy a "Megbízások rögzítése" menüpontban egy "Lejárati rendelkezés módosítása" elnevezésű elektronikus bizonylatot kell kitöltenie.

A "Lekötött betét számlaszáma" mezőben megjelenő számlák közül kell kiválasztani a módosítani kívánt betétszámlát, majd beállítani a kívánt lejárati rendelkezést.

A lejárati rendelkezés módosítására vonatkozó megbízást az átutalási megbízásokkal azonos módon, az ott leírtaknak megfelelően kötegbe rendezve kell a Bankhoz küldeni.  

Betét felmondása  

A megbízás lehetővé teszi a lekötött betétek futamidő lejárta előtti részleges, vagy teljes felmondását. A felmondott összeg és annak szerződés szerinti kamata automatikusan a betéthez kapcsolódó folyószámlára kerül. A betétfelmondásra szintén érvényes, hogy a megbízás, egy kötegbe kerül, melynek érvényesítését és elküldését a Kötegek kezelése fejezetben részletezzük.  

5.2. Megbízás sablonok

A "Megbízás sablonok" almenü alatt lehetőség nyílik gyakran ismétlődő, azonos kedvezményezettnek címzett átutalásokkal végzett munka leegyszerűsítésére megbízási sablonok kitöltésével.

Ezzel a funkcióval jelentősen felgyorsíthatjuk az átutalások rögzítésének menetét, hiszen a sablon az állandó adatok (jogosult neve, számlaszáma, esetleg közlemény vagy összeg, amennyiben az is állandó) egyszeri kitöltése után elmenthető. Így átutalás rögzítésekor a sablont használva csak a hiányzó rovatok (összeg, értéknap, közlemény) kitöltése marad hátra, amivel nemcsak időt takarítunk meg, hanem a hiba elkövetésének lehetőségét is minimálisra csökkentjük.  

A "Megbízás sablonok" almenüre kattintva a következő képernyő jelenik meg:

Itt az "alap megbízások" felirat alatt láthatjuk, hogy milyen típusú tranzakciókra készíthetünk sablont. A megfelelő típus kiválasztása a típus elnevezése melletti rubrikába tett zöld ponttal történik.

A "módosítható sablonok" alatti legördülő menüt változatlanul hagyva (azaz amikor a "nincs megadva" kifejezést láthatjuk benne) és "rendben" gombra kattintva új sablont hozhatunk létre.

Ha pedig egy korábban elkészített sablonunkat szeretnénk módosítani, akkor a legördülő menüből ki kell választanunk a már felvitt sablon nevét, s a "rendben" gombbal átléphetünk a sablon szerkesztésébe.  

A képernyőn, korábban rögzített sablonjaink módosítását (amennyiben vannak), vagy újak rögzítését végezhetjük el. Ehhez a választás után a "rendben" billentyűre való klikkeléssel jutunk.

A "Sablon azonosító" ablakában célszerű egy "beszédes" nevet adni a sablonnak, ami alapján a későbbi használatkor könnyen azonosítható.

A további rovatok közül tetszőlegesen kiválasztható, melyiket kívánjuk kitölteni, majd a "rendben" gombbal elmenteni. Ezzel a sablon rögzítése befejeződött. A művelethez nem szükséges aláírói kód használata, hiszen tényleges megbízássá csak átutalások rögzítésekor használva válik, amikor természetesen elkerülhetetlen a köteg aláírása.

Átutalás rögzítése sablon segítségével:

A megbízások rögzítésekor, amennyiben már van rögzített sablonunk, akkor az ablakban megjelenik a "Választható sablonok" felirat, valamint alatta egy legördíthető ablak.

Itt választhatjuk ki a használni kívánt sablont, mely a "rendben" gombra klikkelve jelenik meg.

Ezt követően nincs más dolgunk, minthogy a megbízást a hiányzó adatokkal (jelen esetben az összeggel illetve a közlemény kiegészítésével) teljessé tegyük.

A további műveletek (megbízások rögzítése, kötegek kezelése) az eddig megszokottaknak illetve a kezelési útmutatóban leírtaknak felelnek meg.  

5.3 Megbízások törlése

Csak rögzített státuszú kötegben lévő megbízások törlése lehetséges. Így erre a menüpontra kattintva ezek listája jelenik meg. Amennyiben olyan megbízás törlése szükséges, amelyik ellenőrzött vagy aláírt státuszú kötegben van, akkor ezen köteg státuszát a "kötegek kezelése" főmenüben a visszavonás gombbal rögzítettre kell változtatni. A megbízás törlése csak ezután lehetséges.

Az azonosító előtti mezőbe kattintva jelöljük ki a törlendő megbízást, majd a törlés gombbal hajtjuk végre magát a törlést.

5.4 Megbízások módosítása  

Hasonlóan a törléshez csak rögzített státuszú kötegben lévő megbízások módosítása lehetséges. Így erre a menüpontra kattintva ezek listája jelenik meg. Amennyiben olyan megbízás módosítása szükséges, amelyik ellenőrzött vagy aláírt státuszú kötegben van, akkor ezen köteg státuszát a "kötegek kezelése" főmenüben a visszavonás gombbal rögzítettre kell változtatni. A megbízás módosítása csak ezután lehetséges.

Az azonosító előtti mezőbe kattintva jelöljük ki a módosítandó megbízást, majd a módosítás gombbal jutunk arra a képernyőre, ahol a bizonylaton módosíthatjuk a kívánt tételt, amit a "rendben" gombbal fogadunk el.

5.5 Visszautasított megbízások

Ezen menüpont alatt kérdezhetők le azon megbízások, amelyek valamilyen okból (rossz számlaszám bankon belüli átutalásnál, helytelen típusú számlaszám) nem teljesíthetők.  

5.6 Idő szerinti lekérdezés

Az idő szerinti lekérdezésnél a rögzített, törölt, visszautasított valamint a beküldött megbízások listája hívható le rögzítés napja szerinti sorrendben.  

6. Felhatalmazások kezelése

Ebben a menüpontban az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy számlája terhére csoportos beszedési megbízást engedélyezzen egy adott - csoportos beszedésre jogosult - cégnek. Ily módon pl. közületi szolgáltatót (ELMÜ, Gázművek stb.) bízhat meg azzal, hogy az az ügyfél havidíjait a Porsche Banknál vezetett számlájáról szedje be. Az ügyfélnek ismernie kell a beszedő (szolgáltató/jogosult) azonosítóját, valamint a beszedő cégnél nyilvántartott saját fogyasztó azonosítóját. Ezeket az ügyfél az adott cégél tudakolhatja meg.

A felhatalmazások menüpontra kattintva a megjelenő zöld formanyomtatványt kell kitölteni.

A legfelső sorban a legördülő menüben megadhatjuk, hogy melyik számlánkról emelhesse le az adott cég a beszedendő összegeket. A szolgáltató azonosító begépelése után a "Keres" gombra kattintva a rendszer beazonosítja a szolgáltatót. Amennyiben az azonosítót rosszul gépeltük be, vagy nem létező azonosítót adtunk meg, a rendszer figyelmeztet bennünket erre.

A fogyasztó azonosító, a fogyasztó nevének és címének megadása kötelező, ha pedig szeretnénk, megjegyzést is fűzhetünk a felhatalmazáshoz. A virtuális nyomtatvány legalján megadhatjuk, hogy határozatlan idejű felhatalmazási megbízást szeretnénk-e adni, vagy határozott idejűt (ebben az esetben a pipára kattintva elérhető lesz az érvényesség lejáratának dátuma, amit tetszőlegesen állíthatunk).

A jobb alsó sarokban megadhatunk egy határértéket, hogy maximum mekkora összeget szedhet be az adott szolgáltató tőlünk. Ha nem adunk meg határértéket (limitet), akkor a beszedhető összeg tetszőleges, s erre a rendszer a megbízás elfogadásánál figyelmeztet is bennünket.

Ha mindent megadtunk, a rendben gombra kattintva az általunk megadott kötegbe (jobb felső sarok - lásd 5.1. pont) kerül a megbízás.

A Felhatalmazás módosítása és a Felhatalmazás megszüntetése menüpontban a Megbízások módosítása (5.4) és a megbízások törlése (5.3) menüponthoz hasonlóan módosító, illetve törlési megbízásokat fogadhatunk el meglévő felhatalmazásainkra, melyek szintén kötegekbe kerülnek, s a kötegek kezelése menüpontban jóváhagyhatók(7.)

7. Kötegek kezelése

Mint már többször is említésre került, a rögzített megbízások kötegbe (egy kötegbe tetszőleges számú megbízás) kerülnek. Ennek előnye, hogy nem kell megbízásonként "aláírnunk" (aláírási kóddal), elegendő a köteg egyszeri aláírása. A rendszer különbséget tesz a saját ("kötegek kezelése - saját"), és az összes ("kötegek kezelése - összes") köteggel végzett műveletek közt. A megkülönböztetésnek olyan cégeknél van gyakorlati haszna, ahol több ügyintéző is jogosult megbízások rögzítésére/aláírására. Ilyenkor további műveleteknél könnyebben találjuk meg a keresett köteget. Ahhoz, hogy ezek a számlavezető rendszerben végrehajtásra kerüljenek, azonban még a következő műveleteket kell végrehajtani:

A "kötegek kezelése" menüre kattintva a még el nem küldött kötegek (megbízás-csomagok) listáját mutatja a képernyő (következő oldal). A köteg-azonosító előtti mezőbe kattintva jelöljük ki azon köteget, amelyikkel dolgozni kívánunk.

A "lekérdezés" gombra klikkelve a kötegben szereplő megbízások részletes adatait tekinthetjük meg ellenőrzésképpen.  

Az "ellenőrzés" gombra kattintva tesszük a köteget ellenőrzötté.

Az "aláírás" gombbal jutunk arra a képernyőre, ahol aláírási kódunkat megadva elküldhetővé tesszük a köteget: a művelet a hagyományos megbízások aláírásának felel meg, azaz amennyiben az aláírás hiteles, a bank a megbízást végrehajtja. Aláírás nélkül a megbízások elküldése nem lehetséges, illetve aláírni sem tudunk anélkül, hogy a köteget ellenőrzötté ne tennénk.

A "visszavonás" gomb a köteg elküldésén kívül bármelyik művelet visszavonását, gyakorlatilag egy státusszal való visszalépést tesz lehetővé. Ennek jelentősége leginkább megbízások törlésénél, módosításánál nő meg, mivel ez utóbbi műveletek csak rögzített státuszú kötegben szereplő megbízásokkal végezhetők el.

Amennyiben a köteg aláírásra került, státusza aláírtra változik. A "köteg elküldése" gomb megnyomásával küldjük át a Bank számlavezető rendszerének. További művelet már nem végezhető rajta, amennyiben mégis módosításra/törlésre van szükség, az már csak a banki ügyintézőn keresztül lehetséges.

8. Banki információk

Ezen menüpont, mivel mindenki számára publikus adatok érhetők el rajta, azonosító valamint jelszó nélkül bárki számára elérhető.

8.1

Az "Árfolyamok" menüpont alatt a Bank adott napi valutaárfolyamai, valamint 13.00 után a Nemzeti Bank tárgynapra rögzített devizaárfolyamai kérdezhetők le.

8.2

A "Kamattáblázat" menüpont alatt a Bank által kínált betéti- és folyószámla-konstrukciók kamatkondíciói tekinthetők meg.

8.3

A "Betéti hozamkalkulátor" segítségével azon jelenlegi és leendő ügyfeleink tájékozódhatnak termékeinkről, akik a közeljövőben betét elhelyezését tervezik. A kalkulátor kiszámítja, hogy Bankunk különféle megtakarítási lehetőségei, adott összegű betét elhelyezése esetén az aktuális kamatfeltételek mellett milyen várható hozamot biztosítanak.