Weboldalunk futtatásához és a használhatóságának növeléséhez „cookie”-kat használunk.
Elfogadás és továbblépés

Adatvédelem

Az Európai Unió tagállamaiban a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) határozza meg. 

Az általános adatvédelmi rendelet előírásai a magyar jogalanyokra (pl. az érintettekre, az adatkezelőkre és adatfeldolgozókra, a hatóságokra és a bíróságokra) 2018. május 25-től közvetlenül alkalmazandók, kivéve azokat, amelyek teljes körű alkalmazásához, végrehajtásához az egyes tagállamok nemzeti jogszabályaiban előírt további rendelkezések szükségesek. Emellett a rendelet bizonyos - korlátozott - körben lehetőséget ad a tagállamoknak kiegészítő vagy ahhoz képest meghatározott irányban eltérő szabályok megalkotására. 

A hatályos magyar jogi előírások, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) az általános adatvédelmi rendelet teljes körű végrehajtásához, illetve a bűnügyi adatvédelmi irányelv teljes körű átültetéséhez szükséges módosítására és további, e célból szükséges jogalkotási intézkedésekre még nem került sor.

A Porsche Bank Zrt. és a Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Porsche Bank Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Rendkívül fontos számunkra, hogy az Ön magánszférája védelmet élvezzen honlapjaink használata során. A megfelelő menüpontra kattintva részletes tájékoztatóinkat találja személyes adatainak és az anonim adatoknak a gyűjtéséről.